Bank zobowiązany do zwrotu składek ubezpieczenia NNW

Bank zobowiązany do zwrotu składek ubezpieczenia NNW

Sygn. I C 1457/14Sąd zasądził zwrot pobranej przez bank kwoty z tytułu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. W wyniku kontroli incydentalnej sąd uznał, że zapis umowy kredytowej stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego...
Bank zobowiązany do zwrotu składek ubezpieczenia NNW

Wzorzec umowy banku Millenium niedozwolony

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone i zakał wykorzystywania w obrocie z konsumentami Bankowi Millennium Spółce Akcyjnej w Warszawie postanowień wzorca umowy o treści:...