Zwrot nadpłat dla kredytobiorcy

Zwrot nadpłat dla kredytobiorcy

Sygn. VIII C 2064/15 (Pełna treść orzeczenia)Wyrokiem z dnia 19 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu, sygn. VIII C 2064/15 orzekł o zwrocie nadpłat na rzecz kredytobiorcy z uwagi na abuzywnosć zapisów indeksacyjnych. W uzasadnienu czytamy...