Bank zobowiązany do zwrotu składek ubezpieczenia NNW

Bank zobowiązany do zwrotu składek ubezpieczenia NNW

Sygn. I C 1457/14Sąd zasądził zwrot pobranej przez bank kwoty z tytułu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. W wyniku kontroli incydentalnej sąd uznał, że zapis umowy kredytowej stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego...