Kancelaria Dowlegal w mediach

PRAWO.PL

Rafał Olejnik komentuje zmiany wskaźnika Libor na Saron

Banki zapewne będą informowały kredytobiorców o zmianie stopy referencyjnej z LIBOR na SARON i nie będą oferowały żadnych aneksów, następnie też będą automatycznie obliczały oprocentowanie składające się ze zmiennych SARON i marży, zatem ci kredytobiorcy, którzy nie będą chronili swoich praw w sądach, muszą liczyć się z tym, że ich oprocentowanie będzie składało się ze wskaźnika SARON – zwraca uwagę Rafał Olejnik, adwokat z kancelarii adwokackiej Dowlegal.pl.

Czytaj więcej…

PRAWO.PL

Rafał Olejnik komentuje zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Adwokat Rafał Olejnik z kancelarii adwokackiej Dowlegal.pl zauważa, że banki najczęściej zgłaszają zarzut zatrzymania w końcowej fazie postępowania pierwszoinstancyjnego, względnie w postępowaniu przed sądem II instancji. Często również wykorzystanie tej instytucji przyjmuje formę warunkową, tzn. bank składa zarzut zatrzymania ale pod warunkiem stwierdzenia przez sądu nieważności umowy kredytowej, co już choćby przez ten fakt czyni zarzut zatrzymania nieważny.

Czytaj więcej…

 

PRAWO.PL

Zdarza się, że bank interpretuje orzeczenie w taki sposób, jaki jest dla niego korzystny

Jeżeli przykładowo sąd zasądzi kwotę stanowiącą sumę świadczeń nienależnych uiszczonych przez kredytobiorcę w umowie, jednakże w sentencji wyroku nie będzie informacji, że „sąd stwierdza nieważność” – jest to tzw. „przesłankowe stwierdzenie nieważności”, wówczas bank może, chcąc utrudnić egzekucję orzeczenia, stwierdzić, że de facto umowa nie została unieważniona, choć w takiej sytuacji bank musi liczyć się z dalszymi kosztami procesowymi – wskazuje Rafał Olejnik, adwokat i partner zarządzający kancelarii Dowlegal Adwokaci Decowska-Olejnik sp.p.

Czytaj więcej…

PRAWO.PL

Frankowicze coraz chętniej wnioskują o to zabezpieczenie, a szanse powodzenia zależą od kilku czynników

Mając sporo zabezpieczeń w sprawach frankowych, nie mogę przyjąć z pewnością, że istnieje klucz, według którego sądy zawsze udzielają takich zabezpieczeń albo zawsze oddalają wnioski pełnomocnika o udzielenie zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu płatności rat od daty wydania postanowienia o zabezpieczeniu do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie – mówi Rafał Olejnik, adwokat i partner zarządzający kancelarii Dowlegal Adwokaci Decowska-Olejnik sp.p.

Czytaj więcej…

PRAWO.PL

Frankowicze chętnie wnioskują o zawieszenie płatności rat

Coraz częściej sądy uwzględniają wnioski o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie spłaty kredytu. Najwięcej prawomocnych postanowień w przedmiocie wstrzymania spłaty kredytu wydaje się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Praktyka w tym zakresie nie jest jednolita, ale na decyzję o przyznaniu zabezpieczenia może wpłynąć to, ile kredytu spłacili kredytobiorcy.

Czytaj więcej…

PRAWO.PL

Nie warto zwlekać z pozywaniem banków

Kredytobiorcy często zwlekali z występowaniem na drogę sądową przeciwko bankom, licząc na to, że po uchwale SN będzie łatwiej im zadecydować, czy zainwestować czas i pieniądze w spór z bankami, czy też nie. Dalsze wstrzymywanie się z pozwem przeciwko bankowi nie wydaje się teraz uzasadnione.

Zdaniem adwokata Rafała Olejnika, partnera zarządzającego w Kancelarii Adwokackiej Dowlegal.pl, nie warto zwlekać z wystąpieniem przeciwko bankowi na drogę sądową. W przypadku przyjęcia przez Trybunał pytania prejudycjalnego do rozpoznania, średni czas oczekiwania na jego rozstrzygnięcie wynosi około dwóch lat. Do tego czasu można złożyć wszystkie niezbędne w sprawie pisma procesowe, przeprowadzić postępowanie dowodowe, a także uzyskać wyrok w I instancji.

– Co więcej, niemożność Sądu Najwyższego do podjęcia uchwały może zmobilizować kredytobiorców, którzy czekają na jej podjęcie, do wystąpienia na drogę sądową – uważa Rafał Olejnik.

Czytaj więcej…

WYBORCZA.BIZ

Niełatwa droga do odzyskania pieniędzy. Frankowicze mają pod górkę

Banki zwlekają z udostępnianiem zaświadczeń potrzebnych do dochodzenia roszczeń w sprawie kredytów frankowych. Znalazły też parę innych sposobów na utrudnienie życia kłopotliwym kredytobiorcom frankowym.

Czytaj więcej…

PRAWO.EGOSPODARKA.PL

Akcja #OtwieraMY. O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy i co im grozi?

Adw. Rafał Olejnik, ekspert z Kancelarii Dowlegal Adwokaci zwraca uwagę na szereg niejasności, które towarzyszą istniejącym regulacjom prawnym, wynikającym głównie z obecnych rozporządzeń.

Czytaj więcej…

NEWSWEEK.PL

Jeździsz miejską hulajnogą? Zobacz, jak dużo ryzykujesz! Przeczytaliśmy regulaminy

To użytkownik bierze na siebie całą odpowiedzialność za siebie i innych. Nie ma znaczenia fakt, że podczas jazdy osoba ta miała na głowie kask, ani że uraz spowodowała awaria sprzętu. Na co jeszcze zgadzamy się, wypożyczając hulajnogę elektryczną?

Czytaj więcej…

WYBORCZA.BIZ

Chcesz wygrać z bankiem sprawę o odfrankowienie kredytu? Możesz wpakować się na minę

Masz kredyt we frankach? Jak po korzystnym dla Frankowiczów wyroku TSUE wygrać z bankiem sprawę o odfrankowienie? Która kancelaria będzie najlepsza?

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Elektryczne hulajnogi problemem w miastach. Rośnie góra zużytego sprzętu

Żywotność przeciętnej hulajnogi na prąd przeznaczonej do wypożyczania to kilka miesięcy. O 500 zużytych pojazdów, których z samej Warszawy nie chcą odebrać firmy zajmujące się ich wynajmem, pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Czytaj więcej…

O2.PL

Elektryczne hulajnogi problemem w miastach. Rośnie góra zużytego sprzętu

Żywotność przeciętnej hulajnogi na prąd przeznaczonej do wypożyczania to kilka miesięcy. O 500 zużytych pojazdów, których z samej Warszawy nie chcą odebrać firmy zajmujące się ich wynajmem, pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Czytaj więcej…

BIZNES.INTERIA.PL

Lepiej z założeniem firmy poczekać do 2019 r.

Mały ZUS to projekt, o którego realizację polscy przedsiębiorcy zwracali się od dłuższego czasu. Ma pomóc przede wszystkim najmniejszym przedsiębiorcom, którzy prowadzą już działalność gospodarczą. Dla nich to realna ulga i szansa na poprawę sytuacji – zapowiedział PAP wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Polscy przedsiębiorcy zbyt optymistycznie wchodzą w spółki. Zobacz, jakich błędów nie popełnić na starcie

Zakładający firmy zachowują się tak, jakby przez cały czas prowadzenia działalności miał im towarzyszyć entuzjazm z pierwszych dni. Problem w tym, że jedność celów rzadko utrzymuje się na długie lata.

Czytaj więcej…

FORSAL.PL

Olejnik: Duża część przedsiębiorców kieruje się ułańską fantazją, a nie rachunkiem zysków i strat

Znaczna część polskich przedsiębiorców kieruje się ułańską fantazją, a nie rachunkiem zysków i strat, do którego powinni dostosować rodzaj prowadzonej działalności – uważa Rafał Olejnik, ekspert ds. prawa gospodarczego. MPiT podkreśla, że przedsiębiorcom trzeba zagwarantować wiedzę i wsparcie.

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Frankowicze na sądowym kole fortuny. Sprawy niemalże identyczne, a wyroki różne

Przed sądami w całej Polsce frankowicze toczą boje z bankami. Setki bliźniaczo podobnych do siebie spraw ma jednak zaskakująco różne finały. Okazuje się też, że można w Polsce przegrać z bankiem, choć zastosował on bezprawną klauzulę, zakazaną przez polskie i unijne prawo.

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Olejnik z Dowlegal: Próby wrogich przejęć będą coraz liczniejsze

Dynamiczny rozwój polskiego rynku finansowego oraz liberalizacja polityki sektora bankowego związana z finansowaniem fuzji i przejęć mogą sprawić, że coraz częstsze będą próby wrogich przejęć, uważa Rafał Olejnik, adwokat, parter zarządzający kancelarii Dowlegal. Zwrócił uwagę, że coraz częściej ofiarami próby wrogiego przejęcia padają niewielkie, rodzinne firmy.

Czytaj więcej…

POLSKIERADIO24.PL

Czujność wskazana. Przy zakupie nieruchomości trzeba sprawdzić jak najwięcej

Polacy są coraz mniej ostrożni przy zakupie nieruchomości – wynika z raportu kancelarii Dowlegal, zajmującej się m.in. prawem obrotu nieruchomościami. Inwestorzy nabywający aktywa o znacznej wartości zbyt często zakładają dobre intencje sprzedającego.

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Konflikt interesów ws. Frankowiczów? „W małżeństwie nie da się pozostać bezstronnym”

W Warszawskim Sądzie Okręgowym banki w sprawach frankowiczów reprezentuje żona przewodniczącego wydziału. Po naszej wtorkowej publikacji wyjaśnienia sędziego komentuje największa organizacja frankowiczów. – W małżeństwie, oraz w stosunku podległości służbowej, nie da się pozostać bezstronnym, a tym samym niezawisłym – mówi money.pl Arkadiusz Szcześniak prezes Stowarzyszenia SBB.

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Frankowicze na sądowym kole fortuny. Sprawy niemalże identyczne, a wyroki różne

Przed sądami w całej Polsce frankowicze toczą boje z bankami. Setki bliźniaczo podobnych do siebie spraw ma jednak zaskakująco różne finały. Okazuje się też, że można w Polsce przegrać z bankiem, choć zastosował on bezprawną klauzulę, zakazaną przez polskie i unijne prawo.

Czytaj więcej…

RACHELSKI.PL

Frankowiczu, Twoje roszczenia mogą się przedawnić. Zobacz, jak temu zapobiec

Zgodnie z polskimi przepisami, roszczenia kredytobiorców ulegają przedawnieniu po dziesięciu latach. Oznacza to, że osoby, które zadłużały się we frankach w latach 2005–2008, mogą niebawem stracić możliwość dochodzenia swoich praw z tytułu wadliwej umowy podpisanej z bankiem.

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Konflikt interesów ws. Frankowiczów? Jest taki sąd w Polsce, w którym banki reprezentuje żona przewodniczącego wydziału

Czy można jednocześnie być przewodniczącym wydziału w sądzie, przed którym toczą się setki spraw Frankowiczów i mężem prawniczki reprezentującej w tych procesach banki? Okazuje się, że można. Co zatem w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości można uznać za konflikt interesów?

Czytaj więcej…

TVN24.PL

Zbliża się przedawnienie roszczeń wielu Frankowiczów. Sprawdź, co musisz zrobić

Zbliża się przedawnienie roszczeń dużej grupy Frankowiczów, ponieważ znaczna część umów we frankach podpisywana była w latach 2005–2008 a ostatnie wyroki wskazują, że termin przedawnienia ewentualnych roszczeń kredytobiorców mija w ciągu 10 lat od ich podpisania – zaznacza prawnik Rafał Olejnik.

Czytaj więcej…

NATEMAT.PL

Wynajęła za tysiące prawnika przeciwko bankowi, a ten wziął wynagrodzenie i mówi tylko „ugoda”

Czuję się oszukana jeszcze bardziej niż przy kredycie frankowym. Pan mecenas był w wypowiedziach przeciwko bankom taki ostry, taki twardy. Szybko, łatwo i przyjemnie skasował pieniądze, a jedyne, co ostatecznie mi zaoferował, to polubowne dogadanie się z bankiem – skarży się naTemat pani Marta.

Czytaj więcej…

BIZNES.INTERIA.PL

Ekspert: zbliża się przedawnienie roszczeń dużej grupy frankowiczów

Zbliża się przedawnienie roszczeń dużej grupy Frankowiczów, znaczna część umów we frankach podpisywana była w latach 2005-2008; ostatnie wyroki wskazują, że termin przedawnienia ewentualnych roszczeń kredytobiorców mija w ciągu 10 lat od ich podpisania – zaznacza prawnik Rafał Olejnik.

Czytaj więcej…

FINANSE.WP.PL

Banki liczą na przedawnienia. Frankowicze nie odzyskają swoich pieniędzy?

Umowami frankowymi z latach 2005-2008 niedługo nie będą mogły zająć się sądy. Wszystko przez okres przedawnienia, który liczy 10 lat. – Tak wskazują ostatnie wyroki – mówi prawnik Rafał Olejnik.

Czytaj więcej…

ONET.PL

Haładyj: Ustawa dot. Sukcesji po śmierci właściciela firmy – coraz bliżej.

“Przedsiębiorcy nie powinni zapominać o tym, że prowadząc biznes jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpowiadają całym zgromadzonym majątkiem (…) zwrócił uwagę Rafał Olejnik.

Czytaj więcej…

INTERIA.PL

Jak bronić się przed przedsiębiorcą – dłużnikiem, który ma intercyzę?

Posiadanie wierzytelności w stosunku do dłużnika pozostającego w związku małżeńskim może dla wierzyciela okazać się problematyczne, szczególnie w zakresie wyegzekwowania tytułu wykonawczego.

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Frankowicze na sądowym kole fortuny. Sprawy niemalże identyczne, a wyroki bardzo różne!

Przed sądami w całej Polsce Frankowicze toczą boje z bankami. Setki bliźniaczo podobnych do siebie spraw ma jednak zaskakująco różne finały.

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Olejnik z Dowlegal: Próby wrogich przejęć będą coraz liczniejsze.

Dynamiczny rozwój polskiego rynku finansowego oraz liberalizacja polityki sektora bankowego związana z finansowaniem fuzji i przejęć mogą sprawić, że coraz częstsze będą próby wrogich przejęć, uważa Rafał Olejnik, adwokat, parter zarządzający kancelarii Dowlegal.

Czytaj więcej…

TVN24

Zbliża się przedawnienie roszczeń wielu frankowiczów. Sprawdź co musisz zrobić.

Zbliża się przedawnienie roszczeń dużej grupy frankowiczów, ponieważ znaczna część umów we frankach podpisywana była w latach 2005–2008 a ostatnie wyroki wskazują, że termin przedawnienia ewentualnych roszczeń kredytobiorców mija w ciągu 10 lat od ich podpisania – zaznacza prawnik Rafał Olejnik.

Czytaj więcej…

MONEY.PL

Konflikt interesów ws. Frankowiczów? Jest taki sąd w Polsce, w którym banki reprezentuje żona przewodniczącego wydziału!

Czy można jednocześnie być przewodniczącym wydziału w sądzie, przed którym toczą się setki spraw Frankowiczów, i mężem prawniczki reprezentującej w tych procesach banki? Okazuje się, że można.

Czytaj więcej…