21 grudnia 2017 Orzeczenia

Prawomocna przegrana Getin Noble Bank w Białymstoku

Prawomocna przegrana Getin Noble Bank w Białymstoku

Sygn. I Aca 447/17

14 grudnia 2017 r. zapdało bardzo ważne orzeczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank. Jest to ważny wyrok z uwagi na to, że zapadł on w wyniku wniesionej apelacji.

Zasadniczą kwestią w tej sprawie pozostawała ocena charakteru klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych), zawartych w umowie kredytowej i regulaminie bankowym, które przewidywały waloryzację kwoty kredytu oraz rat kredytowych do CHF według kursów określonych w tabeli kursów walut banku będącego kredytodawcą.

Skutki stwierdzenia abuzywności określa art. 3851. § 1 k.c. który stanowi, że takie niedozwolone postanowienia umowy nie wiążą konsumenta, a strony są związane umową w pozostał zakresie. W rozpoznawanej sprawie oznaczało to, że umowa kredytowa jest wiążąca, a zakwestionowane postanowienia nie są zastępowane żadnymi innymi.

Sędzia sprawozdawca podkreślił, że w tym postępowaniu sąd nie jest zobowiązany do poszukiwania innych, obiektywnych mierników waloryzacji.
Przyjęcie, że umowa kredytowa obowiązuje z wyłączeniem postanowień uznanych za abuzywne spowodowało, że jak wynika z wyliczeń powołanego w sprawie biegłego, na datę wypowiedzenia pozwani nie zalegali ze spłatą kredytu, a mieli znaczną nadpłatę.
Wyrok jest prawomocny.

 

Podsumowanie

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany Getin Noble Bank
Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Tagi: ,
Wyślij nam umowę – przeanalizujemy ją bezpłatnie
Zobacz też:

« »
Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close