Abuzywność klauzul – mBank przegrywa w II instancji

Abuzywność klauzul – mBank przegrywa w II instancji

Sygn. XXVII Ca 678/16 (Pełna treść orzeczenia)Na skutek wniesionej przez pozwanych sąd II instancji zmienił wyrok i orzekł o abuzywności klauzul zawartych w umowie z konsumentami. Słusznie sąd zauważył, że podjęcie decyzji o zawarciu umowy nie ma nic wspólnego z...