Sygn. VII C 2064/15 (Pełna treść orzeczenia)
 

Na kanwie wyroku Sądu – Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia uznano, że klauzule waloryzacyjne są niedozwolone zatem kredyt jest kredytem złotowym.
„W ocenie Sądu o abuzywności tych postanowień świadczyć może również ich nietransparentność. W umowie nie określono sposobu ustalania kursu sprzedaży/kupna, a samo sprecyzowanie momentu waloryzacji (godzina 14.50 w dniu spłaty raty; dzień i godzina uruchomienia kredytu) nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia interesów. (…) Zauważyć należy, że oceny abuzywności spornego postanowienia nie może też zmienić wprowadzona przez ustawodawcę możliwość podpisania aneksu pozwalającego powódce spłacić kredyt w walucie waloryzacji”.

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia Decyzja: odfrankowienie
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – klauzua waloryzacyjna mBank

Nie czekaj, skorzystaj z przycisku poniżej i wyślij nam umowę do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy.

Spodobał Ci się wpis? Zobacz podobne artykuły:

Rafał Olejnik
Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.