Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że wygraliśmy sprawę przeciwko BPH – dawny portfel GE Money Banku.

Dokładnie w dniu 15 września 2021 r. odbyła się rozprawa z powództwa naszego klienta p-ko Bankowi BPH S.A. (dawny portfel GE Money Bank). Po przesłuchaniu w charakterze strony powoda, sąd wydał wyrok, w którym dokonał tzw. „przesłankowego” stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. Jednocześnie sąd zasądził dla naszego klienta kwotę odpowiadającą wysokości uiszczonych rat kapitałowo – odsetkowych, tj. ok. 261 tys. zł.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest niezgodna z art. 353 (1) k.c. jako sprzecza z naturą stosunku zobowiązaniowego, z uwagi na to, że przyznaje bankowi prawo do jednostronnego ustalenia wysokości świadczenia drugiej strony, bez wskazania kryteriów na jakich miałoby się to odbywać. Po drugie, umowa zawiera niedozwolone klauzule indeksacyjne, których eliminacja z umowy sprawia, że umowa staje się niewykonalna.

Sąd zwrócił uwagę na to, że klauzule w dawnych umowach GE Money Banku zawierające odniesienie do kursu średniego NBP niczym nie różnią się od typowych klauzul indeksacyjnych innych banków, które takiego odniesienia nie przewidują. Sąd wskazał, że wyeliminowanie z tzw. klauzuli spreadowej samej marży i pozostawienie kursu średniego do wzajemnych rozliczeń nie jest możliwe, albowiem byłoby sprzeczne z ugruntowanym orzecznictwem TSUE, w tym Wyrokiem TSUE z dn. 29 kwietnia 2021 r. sygn. C-19/20 – w którym to orzeczeniu TSUE analizował tożsamą umowę w stosunku do umowy naszego klienta. Sąd przyjął, że pozostawienie kursu średniego NBP bez marży nie jest możliwe również z tego powodu, że strony nie zawarłyby umowy tej treści (art. 58 par. 3 k.c.).

Wyrok wydała SSO Sylwia Urbańska. Sprawa o sygnaturze II C 146/20.

Tutaj w linku zamieszczamy pełną treść orzeczenia.

Nie czekaj, skorzystaj z przycisku poniżej i wyślij nam umowę do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy.

Spodobał Ci się wpis? Zobacz podobne artykuły:

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.