Zabezpieczymy Twoje roszczenie po minimalnych kosztach i z minimalnym ryzykiem jeszcze przed złożeniem pozwu przeciwko bankowi!

W dobie epidemii koronawirusa sytuacja wielu frankowiczów jeszcze bardziej się skomplikowała. Wielu kredytobiorców, którzy dotychczas nosili się z zamiarem pozwania banku wstrzymuje się z decyzją w obawie o utrzymanie miejsca zatrudnienia oraz dochodu na dotychczasowym poziomie. Pozwanie banku nieuchronnie wiąże się przecież z pewnymi kosztami. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z negatywnych konsekwencji swojej biernej postawy. Zdecydowanie tej decyzji nie warto odkładać na później. Zwłoka w wystąpieniu z pozwem przeciwko bankowi dla większości kredytobiorców frankowych którzy zaciągnęli swój kredyt ponad 10 lat temu oznacza, że z każdym miesiącem przedawniają się kolejne raty kredytu, co równoznaczne jest z niemożnością ich dochodzenia w przyszłości przed sądem. Obecny stale rosnący kurs waluty sprawia, że raty kredytu również rosną i w dzisiejszej niepewnej sytuacji związanej z epidemią należy zakładać, że będą rosły dalej, a co najmniej utrzymają się na obecnym wysokim poziomie.

W tej sytuacji proponujemy naszym klientom składanie do sądów wniosków o zabezpieczenie w postaci wstrzymania płatności rat kredytu oraz zakaz wypowiadania umowy kredytowej. Prawdopodobieństwo udzielenia zabezpieczenia w tym trybie zależy od wielu czynników i jest warunkowane uprawdopodobnieniem przez stronę wnioskującą swojego roszczenia oraz wykazaniem interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Wykazanie interesu prawnego jest nieco łatwiejsze w przypadku banków o gorszej kondycji finansowej, jak choćby Getin Noble Bank S.A.

Przypomnijmy, iż w stosunku do banków, które udzielały toksycznych kredytów były już wydawane zabezpieczenia dotyczące zawieszenia spłaty kredytu na czas trwającego postępowania oraz zakazu wypowiadania umowy.

Takie zabezpieczenie z punktu widzenia kredytobiorcy znacznie ułatwia prowadzenie sporu z bankiem i wpływa bardzo pozytywnie na sytuację finansową frankowiczów. W dzisiejszych warunkach postępowania w sądzie będą trwały po kilka lat, jednak uzyskując zwolnienie z obowiązku płatności bieżących rat kredytu – dodatkowo mając na względzie korzystną dla kredytobiorców linię orzeczniczą – to już w tej wstępnej fazie procesu na etapie złożenia pozwu nie musimy martwić się o termin rozstrzygnięcia. Wstrzymanie spłaty rat kredytu pozwoli nam na uwolnienie się od zobowiązania w tym trudnym okresie epidemii, gdy budżety domowe wielu gospodarstw domowych i tak są już mocno nadwyrężone. Niniejszy artykuł nie jest jednak dedykowany wyłącznie do kredytobiorców Getin Noble Banku S.A. Zasadność wniosków o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego oraz zakazu wypowiadania umowy kredytowej jest analizowana indywidualnie z naszymi klientami.

Pamiętajmy, że banki czekają na bezczynność kredytobiorców. Z każdym miesiącem przedawnia się kolejna rata zaliczana do roszczenia frankowiczów.

Tutaj Uwaga!

Należy pamiętać również, że istnieje możliwość złożenia takiego wniosku przed samym złożeniem pozwu, wówczas jednak należy liczyć się z tym, że – w przypadku udzielenia zabezpieczenia – sąd wyznaczy nam termin, w którym zobowiązani będziemy do wszczęcia postępowania (złożenia pozwu) pod rygorem upadku zabezpieczenia w przypadku nie złożenia pozwu w tym terminie (termin ten może wynosić maksymalnie dwa tygodnie od momentu udzielenia zabezpieczenia). Działanie takie to doskonały sposób, aby podjąć próbę przy stosunkowo niedużym ryzyku o zdecydowane poprawienie sytuacji faktycznej i prawnej frankowiczów jeszcze przed pozwaniem banku.

Nasza kancelaria już dziś oferuje swoim potencjalnym klientom złożenie do sądu wniosku o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie spłaty kredytu w zamian za honorarium, które do końca czerwca wynosi jedyne 899  zł brutto. W przypadku powierzenia nam sprawy do prowadzenia na dalszym etapie (złożenie pozwu), wynagrodzenie kancelarii zostanie pomniejszone o kwotę wynagrodzenia pobranego za przygotowanie wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

Nie czekaj, skorzystaj z przycisku poniżej i wyślij nam umowę do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy.

Spodobał Ci się wpis? Zobacz podobne artykuły:

Rafał Olejnik
Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.