Dziś, tj. 3 października 2019 r. wypowiedział się ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie skutków istnienia klauzul niedozwolonych w tzw. umowach frankowych.

Zgodnie z głównymi motywami rozstrzygnięcia:

  1. W umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego,
  2. Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów

Orzeczenie jednoznacznie potwierdza, że to konsument ostatecznie powinien mieć decydujący wpływ na to czy finalnie godzi się ze skutkiem w postaci unieważnienia umowy, czy też chciałby, aby umowa była wykonywana z pominięciem klauzul niedozwolonych.

Tutaj znajdziesz główne motywy rozstrzygnięcia zamieszczone w komunikacie prasowym TSUE.

Jeżeli tylko pojawi się orzeczenie na stronie Trybunału, będziemy na bieżąco informowali.

Nie czekaj, skorzystaj z przycisku poniżej i wyślij nam umowę do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy.

Spodobał Ci się wpis? Zobacz podobne artykuły:

Rafał Olejnik
Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.