Zobacz jak będzie kształtowała się Twoja rata i saldo zadłużenia przy kursie franka szwajcarskiego 5 zł i 6 zł

Dziś już z pełną świadomością możemy powiedzieć, że kurs franka nie jest najbezpieczniejszą walutą na świecie. Takie właśnie informacje parzyły przekazywane przez doradców kredytowych.

Powszechnie uznaje się, że frank szwajcarski to najbezpieczniejsza waluta świata. Obok dolara amerykańskiego, brytyjskiego funta i waluty europejskiej euro, frank szwajcarski to jedna z głównych walut wymienialnych na całym świecie. W Polsce kurs franka szwajcarskiego budzi szczególne zainteresowanie ze względu na sytuację frankowiczów, czyli osób posiadających kredyty w tej walucie. Z perspektywy kredytobiorców „frankowych” jednak, mit waluty franka szwajcarskiego jako najbezpieczniejszej waluty świata jest złudny.

Boom na kredyty „walutowe” w Polsce przypadał w latach 2005-2008. W najbardziej zwyżkowym momencie w 2008 r., dziennie banki w całej Polsce udzielały kilkuset tego typu kredytów. Obecnie ich posiadaczy jest ok. 850 tys. Kredyty udzielane w Polsce na szeroką skalę w tych latach nie były jednak kredytami stricte walutowymi, ponieważ w rzeczywistości nie dochodziło do transferu waluty obcej od banku do kredytobiorcy.  Pomimo tego, saldo zaciągniętych kredytów, jak i wysokość rat kredytowych były wyrażone w walucie obcej i przeliczane po dowolnie przez bank ustalonym kursie. Kursy stosowane przez banki w mniejszym lub większym stopniu odzwierciedlały kurs waluty na rynku światowym i obarczone były dodatkowym obciążeniem w postaci marży banku.

W latach 2005-2008 kurs waluty franka szwajcarskiego wahał się w granicach ok. 2 zł. Można powiedzieć, że wówczas waluta była stabilna, tak jak zapewniali swoich potencjalnych kredytobiorców doradcy kredytowi i przedstawiciele banków. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest jednak zobowiązaniem długoterminowym, a długotrwałość zobowiązania nie szła w parze z długotrwałością stabilności waluty. W niedługim czasie okazało się, że kurs waluty drastycznie poszybował w górę, mocno przekraczając barierę 5 zł, a więc wzrósł o ok. ponad 150%. Wobec gwałtownej zwyżki waluty, której nikt nie przewidywał, wartość zobowiązań polskich kredytobiorców wyrażonych w tej walucie drastycznie wzrosła. Olbrzymim problem zatem pozostaje w chwili obecnej wzrost salda zadłużenia z tytułu zawartych umów, bowiem po kilku/kilkunastu latach spłacania kredytu, zobowiązanie (sam kapitał – bez odsetek) wynosi więcej niż w chwili jego zaciągnięcia. W dacie masowego udzielania kredytów frankowych w latach 2005-2008 nikt nie przewidywał znacznych wahań kursu waluty. Banki zachęcały swoich klientów do zaciągania zobowiązań w CHF, a do kredytobiorców zewsząd napływały informacje o stabilności waluty.

Przez wiele lat udzielania toksycznych kredytów, doradcy kredytowi wmawiali kredytobiorcom, że frank szwajcarski to najbezpieczniejsza waluta na świecie, która nie ulega wahaniom, podpisane przy umowie oświadczenie o ryzyku kursowym jest jedynie formalnością

Co więcej, nawet banki zatrudniające wysokiej klasy specjalistów finansowych i analityków wypracowały na własne potrzeby dokument zwany Rekomendacją S, w którym maksymalny wzrost wartości franka w dłuższej perspektywie czasowej oszacowano na 20%.

Dzisiaj, w obliczu światowej pandemii koronawirusa, po raz kolejny kurs waluty z dnia na dzień drastycznie poszybował w górę, co spędza sen z powiek wielu kredytobiorcom. Dzisiejsze prognozy ekonomistów nieśmiało wskazują na zatrzymanie dalszego wzrostu waluty. Czy jednak warto im wierzyć (?) Ci sami ekonomiści przecież zapewniali nas ponad 10 lat temu, że kurs franka nie wzrośnie, a jeżeli wzrośnie to nie więcej niż 20% w perspektywie kilkudziesięciu lat okresu kredytowania.

Wzrost kursu franka szwajcarskiego powoduje wzrost salda zadłużenia (kredyt 300 000 zł, czas kredytowania: 360 miesięcy) do 414 951 zł. Tak. Kredyt przestaje być spłacalny dla wielu kredytobiorców!

Tutaj Uwaga!

Wyłącznie dla przykładu podajemy wysokość raty i salda na starcie, aktualnie i hipotetycznie dla kursu franka szwajcarskiego w cenie 5 zł oraz 6 zł i tak…dla kredytu:

 • Kwota startowa kredytu: 300 000 zł,
 • Waluta kredytu: wiemy, wiemy… pseudofrank
 • Data uruchomienia: 10 stycznia 2005 r.
 • Okres kredytowania: 360 miesięcy

ROK 2005

 • Saldo początkowe: 300 000 zł
 • Kurs franka: 2,64 zł
 • Wysokość raty: 1272 zł

ROK 2020

 • Saldo: 300 162,40 zł
 • Kurs franka: 4,34 zł
 • Wysokość raty: 1888 zł

ROK 2023 (ZMIENNA: KURS CHF 5 ZŁ)

 • Saldo: 345 793,28 zł
 • Kurs franka: 5 zł
 • Wysokość raty: 2200 zł

ROK 2026 (ZMIENNA: KURS CHF 6 ZŁ)

 • Saldo: 414 951 zł
 • Kurs franka: 6 zł
 • Wysokość raty: 2700 zł (!)

Zwracamy uwagę, że te wszystkie wyliczenia uwzględniają takie samo saldo zadłużenia, tj. 67 000 CHF. Różnica w istocie sprowadza się do ceny waluty.  Jeżeli ten trend zwyżkowy wartości franka szwajcarskiego z ostatnich 15 lat utrzymałby się w kolejnych latach, to dla wielu kredytobiorców mogłoby się okazać, że kredyty przez nich zaciągnięte kilkanaście lat temu są wręcz niemożliwe do spłacenia za ich życia.

Dlatego już dziś, mając w ręku oręż jakim jest dotychczasowe korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo w tożsamych sprawach, warto podjąć walkę z bankiem i uwolnić się od toksycznych zobowiązań, jakimi są niewątpliwie kredytu nominowane do waluty obcej.

Nie czekaj, skorzystaj z przycisku poniżej i wyślij nam umowę do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy, na podstawie której przygotujemy Twój wniosek o zabezpieczenie jeszcze przed złożeniem samego pozwu!

Portret frankowicza opublikowany przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Zachęcamy do przeczytania wniosków, które płyną z raportu Biura Informacji Kredytowej, dotyczące “portretu frankowicza”.

Obecnie – na koniec 2018 r., tylko 1,27% czynnych mieszkaniowych kredytów frankowych pozostaje w portfelach bankowych jako opóźnione powyżej 90 dni. W przypadku kredytów mieszkaniowych złotowych odsetek ten jest wyższy i wynosi 1,30%. Analizując kredyty złotowe i frankowe udzielone do 2011 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. 2,41% kredytów udzielonych we frankach okazało się straconymi, czyli zostało przekazane do windykacji, sprzedane bądź pozostaje w portfelach jako opóźnione powyżej 90 dni. W przypadku kredytów mieszkaniowych udzielonych w złotych do 2011 r. odsetek ten jest wyższy i wynosi 2,95% – podsumowuje główny analityk BIK.

Ważne liczby wynikające z raportu:

 • systematycznie maleje liczba rachunków kredytowych we franku szwajcarskim: na koniec grudnia 2018 r. było ich mniej o 50,85 tys. w stosunku do grudnia 2016 r. oraz mniej o 25,65 tys. w stosunku do grudnia 2017 r.
 • o 2,48 mld zł zmniejszyło się zadłużenie na koniec grudnia 2018 r., w porównaniu do grudnia 2017 r.
 • 162,03 mld zł to najwyższe zadłużenie w przeliczeniu na PLN w kredytach frankowych w 2011 r.
 • 107,1 mld zł – tyle obecnie wynosi zadłużenie w przeliczeniu na PLN w kredytach frankowych (XII 2018 r.)
 • prawie co piąty (19,6%) obecnie czynny kredyt mieszkaniowy jest nominowany we franku
 • co czwarta (25,4%) złotówka zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych (po przeliczeniu walut na złote po kursie z dnia 31.12.2018) pochodzi z kredytów frankowych.
 • Liczba zobowiązań hipotecznych obsługiwanych we frankach szwajcarskich stale zmniejsza się, w 2016 r. banki obsługiwały 520,81 tys. kredytów, a obecnie o 10% mniej. W grudniu 2018 r., w porównaniu do grudnia 2017 r. w ujęciu liczbowym, ubyło o kolejne 5% rachunków mieszkaniowych zaciągniętych w CHF.

Pełna treść raportu pojawia się tutaj w linku.

Słabnący kurs franka – czy coś to zmienia?

Słabnący kurs franka nie powinien zmieniać sposobu postrzegania sytuacji „frankowiczów” – nie powinien uspokajać kredytobiorców w kontekście podejmowanych działań.

W związku z masowo pojawiającymi się komunikatami na temat słabnącego kursu franka szwajcarskiego, kredytobiorcy mogą czuć się pozornie uspokojeni.

Główny komunikat medialny brzmi –  franka jest niższy niż pamiętnego stycznia 2015 r., zatem kredytobiorcy mogą odetchnąć.

W naszej ocenie, należy o tyle sceptycznie postrzegać te komunikaty z dwóch względów – jak dobrze wiemy, kurs żadnej waluty nie jest jednoznacznie przewidywalny i tak samo jak szybko spadł, tak szybko może wzrosnąć, zatem trudno jest dziś wnioskować czy za pewien czas CHF nie będzie kosztował przykładowych 6 złotych (podobnie nie zakładano tego w roku 2006 kiedy na masową skalę „wciskano” kredytobiorcom kredyty (pseudo)walutowe utrzymując, że jest to bardzo stabilna waluta.

Kredyty Frankowe kurs franka szwajcarskiego

Drugim powodem dlaczego sceptycznie należy postrzegać komunikaty prasowe to fakt, że psychologia działań jest stosunkowo przewidywalna – im wyższy kurs waluty, tym większa determinacja do działania kredytobiorców, im niższy tym determinacja jest niższa.
W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż w przypadku roszczenia o zwrot nadpłat kolejnych rat od daty pierwszej spłaty raty, każda rata z osobna podlega przedawnieniu. Ma to znaczenie praktyczne, albowiem zakładając 10 letni termin przedawnienia dla każdej raty z osobna, jeżeli niższy kurs (hipotetycznie demotywujący do działania) będzie utrzymywał się przez 4 lata i przez ten czas nie podejmiemy działania, wówczas za pewien czas kiedy kurs franka wzrośnie, uśpiony kredytobiorca podejmie decyzję o działaniu, musi liczyć się z tym, że tych kilka lat nie będzie możliwych do ujęcia w wartości przedmiotu sporu ze względu na przedawnienie tychże roszczeń.

Uczulamy naszych czytelników, że artykuły pisane przez dziennikarzy, tworzone są czasami tendencyjnie dla społeczeństwa, zatem warto patrzeć szerzej na swoją sytuację prawną i finansową.

Close

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zapisz swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić szczegóły dalszej współpracy.


 • Załącz umowę lub inne dokumenty (waga pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB, dopuszczane formaty .png, .jpg, .pdf, .txt, .docx, .doc). W przypadku większej ilości plików wysyłka może potrwać kilkadziesiąt sekund, prosimy o cierpliwość.

   

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez kancelarię Dowlegal Adwokaci Decowska – Olejnik sp.k. w celu kontaktu, analizy umowy kredytowej oraz złożeniu oferty współpracy. Oświadczam jednocześnie, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia”.
 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close