Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dopisał klauzule przeliczeniowe do rejestru klauzul niedozwolonych

Dnia 28 maja 2021 r. do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały wpisane wszystkie klauzule przeliczeniowe stosowane przez mBank w umowach kredytu denominowanego i indeksowanego do waluty obcej.

Rejestr znajduję się pod adresem: https://www.rejestr.uokik.gov.pl/, a klauzule niedozwolone zostały wpisane pod numerami od 7 770 do 7 775. Podstawą wpisu do Rejestru jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2017 roku, sygn. akt VII ACa 1036/17. Od powyższego wyroku mBank wniósł skargę kasacyjną, która następnie została oddalona wyrokiem Sądu Najwyższego z 30 września 2020 roku, sygn. akt I CSK 556/18.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał, że wpisane do rejestru klauzule określają główne świadczenia stron umowy kredytu. Prowadzi to do wniosku, że wszystkie umowy zawierające te klauzule są nieważne. Ze względu na rozszerzoną prawomocność wyroku sądu antymonopolowego, w indywidualnych sprawach przeciwko mBankowi nie jest konieczne przeprowadzanie postępowania dowodowego co do abuzywności klauzul wpisanych do Rejestru, co wpłynie na przyśpieszenie tych postępowań.

Kancelaria Dowlegal prowadzi sprawy frankowe od 2017 r. i mamy bardzo duże doświadczenie w sprawach. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dużą liczbę zabezpieczeń w sprawach frankowiczów. Zapraszamy do bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Analiza jest zupełnie niezobowiązująca.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Jakub Pietrzak
Jakub Pietrzak

Aplikant Radcowski. W kancelarii zajmuje się prawem procesowym, z uwzględnieniem specyfiki procesów frankowych. Przez kilka lat był asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na co dzień wspierając pracę sędziów rozstrzygających procesy frankowe. Jakub jest autorem wielu publikacji. Występował wielokrotnie jako prelegent na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej.