Sygn. I C 1457/14
Sąd zasądził zwrot pobranej przez bank kwoty z tytułu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. W wyniku kontroli incydentalnej sąd uznał, że zapis umowy kredytowej stanowi niedozwoloną klauzulę umowną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jedynie w zakresie w jakim upoważnił bank do pobrania od kredytobiorcy kosztów związanych z podwyższonym ryzykiem spłaty kredytu, tj. kwoty na ubezpieczenie niskiego wkładu w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres, bez odrębnej dyspozycji kredytobiorcy.

Podsumowanie

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia Decyzja: zwrot ubezpieczenia NWW
Rodzaj kredytu: kredyt indeksowany – UNWW

Nie czekaj, skorzystaj z przycisku poniżej i wyślij nam umowę do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy.

Spodobał Ci się wpis? Zobacz podobne artykuły:

Rafał Olejnik
Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.